Nav Air Nav Air

Thư viện Video - Clip »

Tuyên Quang đổi mới 190 năm qua kể từ ngày Vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang (4/11/1831). Vượt bao gian nan, thử thách, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dựng xây nên những giá trị, truyền thống tốt đẹp, vun đắp hình thành một Tuyên Quang tươi đẹp và phát triển.

Tuyên Quang – Vùng đất thiêng Theo sử sách, tên gọi Tuyên Quang đã xuất hiện từ rất sớm trên bản đồ hành chính của Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 1831, sau cải cách hành chính của Vua Minh Mệnh, Tuyên Quang mới có bộ máy chính quyền hoàn chỉnh của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.

Trang tiếp

Liên kết website
Số lượt truy cập: 3520168 - Đang Online: 482