Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới » Tư liệu biển đảo

Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam Tại bảo tàng tỉnh Tuyên Quang, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đây đang là điểm đến của nhiều du khách khi về Tuyên Quang dự Lễ hội Thành Tuyên 2017.

Tuyên Quang: Tập huấn tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới Ngày 26-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về biển, đảo trong tình hình mới.

Khai mạc triển lãm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa , Trường Sa. Chiều ngày 26/7, tại Bảo tàng tỉnh đã khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bầy tư liệu “Hoàng sa, Trường sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là sự kiện do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Thông tin và Tuyền thông tổ chức.

Thông cáo báo chí Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" tại Tuyên Quang Toàn văn Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Tuyên Quang:

Quyết định thành lập Ban Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Tuyên Quang năm 2017 Ngày 18/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 933/QĐ- UBND về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Tuyên Quang năm 2017. BBT Trang thông tin điện điện tử Đối ngoại Tuyên Quang trân trọng đăng tải toàn văn quyết định này.

Kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phối hợp tổ chức triển khai bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý', tại Tuyên Quang năm 2017 Ngày 5/7/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc Phối hợp tổ chức triển khai bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý', tại Tuyên Quang năm 2017. BBT Trang thông tin điện tử Đối ngoại Tuyên Quang trân trọng đăng tải toàn văn kế hoạch này.

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6465413 - Đang Online: 7985