Nav Air Nav Air

Bản sắc Tuyên Quang › Văn hóa Tuyên Quang2/6/2023 8:50

Tuyên Quang có thêm 4 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

ĐNTQ: Ngày 1/6/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký ban hành các Quyết định công bố thêm 11 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó, tỉnh Tuyên Quang có 4 di sản được công nhận đợt này.

Theo đó, 4 di sản của Tuyên Quang được công nhận, gồm: Lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn, xã Hồng Quang (huyện Lâm Bình); Lễ hội đình Hồng Thái, xã Tân Trào (huyện Sơn Dương); Tri thức về Cọn Nước của người Tày các xã Trung Hà, Hà Lang (huyện Chiêm Hóa), xã Côn Lôn (huyện Na Hang), xã Phúc Yên (huyện Lâm Bình); Tri thức và tập quán trồng lúa nước của người Tày các xã Lăng Can, Hồng Quang, Khuôn Hà, Thượng Lâm, Phúc Yên (huyện Lâm Bình).

Lễ hội Nhảy lửa được tổ chức tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

PV

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6079396 - Đang Online: 1671