Nav Air Nav Air

Du lịch khám phá2/8/2023 9:34

Mùa nhãn Thái Bình

ĐNTQ: Xã Thái Bình (Yên Sơn) có trên 112 ha nhãn tập trung ở các thôn 3, 4, 5, Bình Ca, thôn 9. Năm nay nhãn toàn xã được mùa, sản lượng toàn xã ước tính đạt trên 1.500 tấn. Dịp này, vào mùa nhãn chín tư thương ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh tìm đến thu mua. Tuy chung một vườn nhưng tùy cây cho độ ngọt nhất vào thời điểm khác nhau nếu không thu hoạch đúng thời điểm nhãn sẽ mất độ ngọt.
Sau khi thu hoạch từ vườn về, nhãn được làm sạch lá và đóng thùng.


Nhãn Thái Bình năm nay được mùa, nhiều vườn nhãn cho quả sai lúc lỉu.


Tư thương ở nhiều nơi tìm đến thu mua nhãn ngay tại vườn.

 
Theo baotuyenquang.com.vn

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6551373 - Đang Online: 3782