Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh16/9/2023 13:42

Tuyên Quang: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp

ĐNTQ: Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), ngày 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.
Các đại biểu dự Lễ phát động.

Trong đợt thi đua đặc biệt này với các nội dung trọng tâm về tăng cường tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, quyền làm chủ của Nhân dân, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc các tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện có hiệu quả Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Vận động các nguồn lực hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, ưu tiên các hộ nghèo thuộc các xã về đích nông thôn mới, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm". Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Vận động Nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, đường bê tông nội đồng, nhà văn hóa, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn và cuộc vận động đưa trẻ đến trường đảm bảo đúng độ tuổi; Tích cực tham gia thực hiện công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên...
 Đại diện các tổ chức thành viên ký kết giao ước thi đua.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang kêu gọi các tổ chức thành viên, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hưởng ứng triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả các nội dung thi đua. Kết quả phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng đợt thi đua, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 15, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 - 2029; xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đợt thi đua đặc biệt được tổ chức thực hiện từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2024.

Tại lễ phát động các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua. Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.
PV

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6551693 - Đang Online: 4102