Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh19/11/2020 10:12

Từ 01/12/2020: Mạo danh Nhà báo để trục lợi sẽ bị phạt tiền đến 40 triệu đồng.

ĐNTQ: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020. Theo đó, đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi sẽ bị phạt tiền từ 20- 40 triệu đồng…

Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí sẽ áp dụng mức xử phạt mới từ ngày 01/12/2020
 
Theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, như: Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 đến 12 tháng.
 
Về mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức trong hoạt động báo chí, khoản 1 Điều 4 Nghị định quy định: Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm là 200.000.000 đồng đối với tổ chức và 100.000.000 đồng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
 
Trong nghị định, việc xử lý các hành vi vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo; Vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san đã được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi Vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo được quy định tại điều 6 của Nghị định. Cụ thể: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí;

Người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ nhà báo;

Người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan công tác của người thuộc diện phải nộp lại thẻ nhà báo không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông;

Người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí;

Nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Mạo danh nhà báo, phóng viên để hoạt động báo chí; Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân; Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.

Vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san
 
Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san được quy định tại điều 6 của Nghị định. Cụ thể:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí khi sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm cung cấp cho báo chí.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng; Minh họa, đặt tiêu đề tin, bài không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin; Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác; Đăng, phát ý kiến phản hồi không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật Báo chí hoặc đăng, phát không đúng thời điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 43 và khoản 5 Điều 42 Luật Báo chí.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; Đăng, phát thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; Thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam; Đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; Không thực hiện việc đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tác phẩm báo chí theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Luật Báo chí; Đăng, phát thông tin, chương trình dành cho trẻ em không đảm bảo tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng trên báo chí; Không thực hiện đúng các yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em trên báo chí; Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí; Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó; Đăng, phát thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, ảnh; Quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; Đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng; Đăng, phát thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh các thân nhân và các mối quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật; Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng; Đăng, phát thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Đăng, phát thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, đồi trụy; Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; Đăng, phát tin, bài, ảnh kích động bạo lực.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu, quảng bá tác phẩm, tài liệu hoặc nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; Đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; Đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đăng, phát thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; Đăng, phát thông tin gây ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc; Đăng, phát thông tin xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Đăng, phát thông tin có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính là sản phẩm báo chí của báo in, tạp chí in, bản tin, đặc san; Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cơ quan báo chí cải chính, xin lỗi; Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật, thông tin vi phạm quy định pháp luật./.
Khánh Ly

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 1832296 - Đang Online: 2700