Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới21/12/2020 9:33

Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia

ĐNTQ: Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại luôn lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động, chống phá.

Càng gần đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch, phản động càng đẩy mạnh việc xuyên tạc vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chúng cố tình gieo rắc sự hoài nghi trong nhân dân, chúng vu khống trắng trợn rằng Đảng và Nhà nước không quan tâm đến việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển đảo... Từ đó chúng kích động, kêu gọi người dân “xuống đường” thể hiện lòng yêu nước, gây mất an ninh, trật tự xã hội. Những luận điệu của chúng nếu không cảnh giác, rất dễ dẫn đến sự hoài nghi, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Có thể khẳng định rằng đó là những luận điệu xuyên tạc hòng đổi trắng thay đen, phủ nhận những nỗ lực và quan điểm kiên quyết của Đảng và Nhà nước ta đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Nó nằm trong âm mưu chống phá Đảng, chống phá Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm gây mất ổn định, hòa bình của đất nước ta.

Trong bối cảnh những năm gần đây, tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương bảo vệ chủ quyền biển đảo với phương châm kiên quyết, kiên trì, với những đối sách mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, không bị kích động dẫn đến xung đột vũ trang; giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, nghiêm chỉnh thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng tới xây dựng bộ Quy tắc ứng xử (COC) để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dự Thảo báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc”.

Như vậy, quan điểm, chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giải quyết các vấn đề liên quan là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với xu thế chung của thế giới. Mỗi người chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác để không bị sa vào “ma trận” của các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động.
 
Theo TQĐT

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 2067794 - Đang Online: 473