Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh6/1/2021 14:8

48 xã của tỉnh Tuyên Quang được công nhận xã An toàn khu trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

ĐNTQ: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2287/QĐ-TTg công nhận một số xã An toàn khu và vùng An toàn khu của Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang.


Toàn cảnh TP Tuyên Quang. Ảnh: Quang Minh

 
Cụ thể, theo Quyết định công nhận 48 đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang là các xã An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bao gồm:

18 xã thuộc huyện Yên Sơn, bao gồm: Kim Quan, Phú Thịnh, Trung Sơn, Xuân Vân, Thái Bình, Tứ Quận, Tiến Bộ, Đạo Viện, Công Đa, Mỹ Bằng, Tân Tiến, Hùng Lợi, Thắng Quân, Lang Quán, Trung Môn, Trung Trực, Tân Long và Trung Minh.

14 xã thuộc huyện Sơn Dương, bao gồm: Trung Yên, Tân Trào, Tú Thịnh, Cấp Tiến, Đông Lợi, Minh Thanh, Vĩnh Lợi, Thượng Ấm, Phúc ứng, Văn Phú, Tân Thanh, Bình Yên, Hợp Thành và Lương Thiện.

10 xã thuộc huyện Chiêm Hóa, bao gồm: Phúc Thịnh, Hòa Phú, Yên Nguyên, Phú Bình, Xuân Quang, Kiên Đài, Vinh Quang, Kim Bình, Bình Nhân và Linh Phú.

02 xã và 02 phường thuộc thành phố Tuyên Quang, bao gồm: Tràng Đà, An Khang, Nông Tiến và Minh Xuân.

02 xã thuộc huyện Hàm Yên, bao gồm: Nhân Mục và Minh Hương.

Công nhận các huyện: Sơn Dương, Chiêm Hóa và liên huyện Yên Sơn - Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang là vùng An toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu và vùng An toàn khu nêu tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu, vùng An toàn khu theo các quy định hiện hành.
Việt Lâm

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 2072870 - Đang Online: 2008