Nav Air Nav Air

Hội nhập và Phát triển26/3/2021 11:27

Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN nhóm họp lần thứ 63

ĐNTQ: Ngày 25/3/2021, cuộc họp lần thứ 63 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã dẫn đầu đoàn Việt Nam chủ trì cuộc họp, với vai trò Chủ tịch Nhóm Đặc trách IAI năm 2021.

Cuộc họp lần thứ 63 của Nhóm Đặc trách Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) là cuộc họp thường kỳ cấp Đại diện thường trực của các nước ASEAN nhằm kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trong IAI; đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện các Kế hoạch công tác IAI, trong đó có việc hoàn tất Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016 - 2020) và bắt đầu triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025) vừa được thông qua cuối năm 2020.
 

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN chủ trì cuộc họp.

Đến nay đã có 22/26 dòng hành động của Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 3 (2016-2020) được triển khai (chiếm 84,6%) trên cả 5 lĩnh vực chiến lược về: Lương thực và nông nghiệp, Thuận lợi hóa thương mại, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Giáo dục đào tạo, Sức khỏe cộng đồng. Hiện có 127 dự án đã được thông qua và đang được triển khai với tổng trị giá 30,79 triệu USD. Đến trước ngày kết thúc Kế hoạch công tác IAI giai đoạn III vào tháng 7/2021, sẽ có thêm 7 dự án để xử lý 4 dòng hành động chưa được triển khai. Tại cuộc họp, Nhóm Đặc trách IAI cũng thông qua 17 dự án mới trong khuôn khổ Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4 (2021-2025), trong đó có 16 dự án do Singapore tài trợ và 01 dự án do Nhật Bản tài trợ.
 

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian tới, Nhóm Đặc trách IAI nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của dự án hỗ trợ triển khai Kế hoạch công tác IAI giai đoạn 4, bao gồm tổ chức tham vấn quốc gia tại các nước CLMV (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam) và Diễn đàn tham vấn cấp khu vực, từ đó xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và đưa ra các đề xuất dự án mẫu tại các nước CLMV. 

Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) được các nước ASEAN thông qua năm 2000 với mục tiêu là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN, hỗ trợ các thành viên mới là các nước CLMV hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế khu vực./.

Theo vov.vn

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 2169328 - Đang Online: 1606