Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh2/4/2021 8:1

Chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn người ứng cử

ĐNTQ: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, toàn tỉnh lựa chọn danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua các bước triển khai kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ, công khai, việc giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng của người đại diện cho nhân dân.Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng lập danh sách sơ bộ những người ứng cử 
đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị hiệp thương lần 2.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, sau hội nghị hiệp thương lần 2, số lượng, cơ cấu đại biểu được dự kiến trên cơ sở bảo đảm tính đại diện các giai tầng, thành phần, và có cơ cấu hợp lý. Những người được giới thiệu ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực, trình độ, có kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Trong đó chất lượng người giới thiệu ứng cử cũng được nâng lên, người ứng cử có trình độ từ cao đẳng đến sau đại học, đại học có tỷ lệ cao; tỷ lệ đại biểu có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên được chú trọng. Theo đó, trong danh sách sơ bộ 14 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, tỷ lệ người có trình độ trên đại học chiếm 57,14%, người có trình độ đại học 42,86%, không có ứng cử viên trình độ dưới đại học. Đối với danh sách sơ bộ 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ người ứng cử có trình độ trên đại học chiếm 47,66%, trình độ đại học 51,40%, chỉ có 0,93% dưới đại học. Ở cấp huyện, cấp xã trình độ của các ứng cử viên cũng được nâng cao so với nhiệm kỳ trước.

Ông Lê Văn Báu, tổ 5, phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) chia sẻ “Qua theo dõi, tôi thấy các bước chọn ứng cử viên đều theo đúng lộ trình của cấp trên. Nhân sự năm nay về tiêu chuẩn được trẻ hóa đội ngũ và có năng lực, trình độ. Ứng cử viên người dân tộc thiểu số, là nữ chiếm tỷ lệ cao về số lượng cũng như trình độ. Chúng tôi đánh giá là dân chủ, những đại biểu này được ứng cử thì sẽ mang những tiếng nói của mình thay cho nhân dân để phản ánh, giúp cho địa phương”.Cán bộ xã Tiến Bộ (Yên Sơn) tìm hiểu cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội,
HĐND các cấp trên Báo Tuyên Quang. Ảnh: Ma Hưng

Tại huyện Yên Sơn, sau hiệp thương lần 2 đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Chất lượng người ứng cử đã được lựa chọn theo hướng tăng tỷ lệ đại biểu có trình độ từ cao đẳng đến sau đại học. Cụ thể, người được lập danh sách sơ bộ có trình độ trên thạc sỹ chiếm 17,14%, đại học chiếm 68,57%, dưới đại học chỉ chiếm 14,29%. Đồng chí Trần Giang Tuyên, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn chia sẻ, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn. Đồng thời, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu, tuyệt đối không vì số lượng mà lựa chọn sai quy định.

Những ngày này, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có tên trong danh sách sơ bộ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cũng đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú, lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm những người ứng cử theo quy định. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là khâu rất quan trọng để sàng lọc ra các đại biểu đủ tiêu chuẩn, những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo về tiêu chuẩn của ĐBQH cũng như đại biểu HĐND các cấp.

Với việc thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, cử tri và nhân dân trong tỉnh tin tưởng vào chất lượng đại biểu của nhân dân thực sự là những người có uy tín, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân.
 
Theo TQĐT

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 2169273 - Đang Online: 1551