Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới › Biên giới10/5/2022 8:26

Tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới

ĐNTQ: Tỉnh Hà Giang có đường biên giới dài gần 278 km tiếp giáp với Trung Quốc. Khu vực biên giới thuộc địa bàn 7 huyện, nơi sinh sống của 17 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%. Đây là địa bàn khó khăn về nhiều mặt, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều hủ tục còn tồn tại; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) phối hợp với dân quân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới.

Quán triệt và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị của cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình nội, ngoại biên, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, BĐBP tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động 54-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 248/KH-UBND để thực hiện chương trình này. Đồng thời, triển khai hoàn chỉnh các văn bản lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đề xuất chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu; công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, đảm bảo đúng nguyên tắc, phù hợp với tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và phát triển biên mậu.

Xuất phát từ thực tế, nhiệm vụ xây dựng “Thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nhận diện hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... Vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền như: Đưa nội dung pháp luật về biên giới vào chương trình bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các tổ, đội vận động quần chúng của các Đồn Biên phòng bám, nắm cơ sở để tuyên truyền. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức về quốc gia, quốc giới, tinh thần tự tôn dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng làm tốt công tác tham mưu với các huyện biên giới, tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và triển khai hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ở các cấp theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn thực hiện phương châm “Ba bám, bốn cùng”, thực hiện công tác vận động quần chúng một cách thực tâm, thực chất, tạo được sự tin tưởng, yêu mến của đồng bào.

Cùng với đó, BĐBP tỉnh triển khai các giải pháp xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp; vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc; giao đoạn biên giới, cột mốc cho các gia đình, cá nhân có đất sản xuất, đất rừng, hoặc chính quyền xã quản lý; xây dựng và nhân rộng mô hình “Thanh niên làm chủ đường biên, cột mốc quốc giới”, “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Do vậy, các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới đều được nhân dân kịp thời phát hiện, báo cho Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương để xử lý, giải quyết. Đẩy mạnh công tác trinh sát biên phòng, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, để chủ động đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ các đường dây của bọn tội phạm, xử lý linh hoạt, khôn khéo, giải quyết dứt điểm các vụ việc xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án, vụ án, từ đó, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; kiên quyết, kiên trì, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, giải quyết các vụ việc theo đúng 3 văn kiện pháp lý và đường lối đối ngoại của Đảng. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng Trung Quốc đấu tranh phòng, chống tội phạm ở hai bên biên giới, tội phạm xuyên quốc gia. Thường xuyên trao đổi thông tin, thông qua hội đàm, “đường dây nóng” diễn tập liên hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, nhằm tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị, nâng cao chất lượng phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới. Thông qua công tác đối ngoại, BĐBP tỉnh đã cùng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn giải quyết tốt những vấn đề tồn tại trên tinh thần tuân thủ, thực thi pháp luật và các quy định về biên giới; xây dựng đồn, trạm Biên phòng hữu nghị, biên giới bình yên, góp phần tăng cường mối quan hệ, đoàn kết, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Theo baohagiang.vn

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 3520091 - Đang Online: 405