Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh › Thông tin chung13/5/2022 9:31

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp quý II năm 2022

ĐNTQ: Dự kiến ngày 21/5/2022, Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp quý II năm 2022 sẽ được tổ chức với chủ đề: “Hội nghị đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp và đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2022”.

Thực hiện văn bản số 1494/UBND-TH ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp quý II năm 2022. Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh đã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp quý II năm 2022.
 
Hình ảnh tại lễ công bố báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Việt Nam 2021. ảnh minh họa

Theo đó, Hội nghị dự kiến được tổ chức vào 8h00', thứ bảy ngày 21/5/2022, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tuyên Quang. Khách mời bao gồm: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Lãnh đạo Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Khách mời trong tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh hợp tác xã tỉnh; Lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trong tỉnh; Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chủ yếu của Hội nghị bao gồm: Báo cáo phân tích, đánh giá từng chỉ số thành phần PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các giải pháp nâng cao chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2022; trao đổi thảo luận giữa doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
PV

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 5440362 - Đang Online: 1212