Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh › Định hướng phát triển18/6/2022 18:7

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

ĐNTQ: Ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Tổ công tác 68 của tỉnh bàn giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và nắm tình tình triển khai thực hiện Đề án 06 của các cơ qaun, đơn vị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố.

Dự họp có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.


Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp đã được nghe Báo cáo công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố; Báo cáo tóm tắt kết quả phân tích Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh năm 2021, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Đối với Chỉ số CCHC các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, Sở Tư pháp là đơn vị đứng vị trí thứ nhất với 95,18%; Sở Nội vụ đứng ở vị trí thứ 2 với  92,22%. Sở Y tế đứng ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 69,37%. Đối với Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố, thành phố Tuyên Quang đứng đầu với 81,99%, huyện Yên Sơn đứng ở vị trí cuối bảng với 74,65%.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Năm 2021, Chỉ số CCHC (PARINDEX) của tỉnh đạt 86,57%, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 2,76% và tăng 01 bậc so với năm 2020. Trong đó có 4 chỉ số thành phần xếp ở vị trí cao so với các tỉnh, thành phố là: Xây dựng và nâng cao chất lượng công chức, viên chức (xếp thứ 01/63); xây dựng, tổ chức văn bản quy phạm pháp luật (xếp 06/63); công tác chỉ đạo, điều hành (xếp 14/63); cải cách tổ chức bộ máy (xếp thứ 17/63).

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS) đạt 86,27%, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 4,02% và tăng 7 bậc so với năm 2020.

Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi sô quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo quy định, đến nay có 8/11 dịch vụ công của ngành Công an ở mức độ 4; 14 dịch vụ công của các bộ, ngành có 3 dịch vụ đã được triển khai mức độ 4, 11 dịch vụ đang triển khai từ mức độ 3 lên mức độ 4.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại cuộc họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích những nguyên nhân tác động đến việc tăng, giảm điểm chỉ số thành phần CCHC liên quan đến ngành, lĩnh vực mình của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời để xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao các Chỉ số CCHC thành phần trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, CCHC và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ  tỉnh lần thứ XVII đề ra. Trong năm 2021, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, trong đó có 05 chỉ số thành phần tăng điểm và đạt điểm cao. Việc phục vụ người dân trong giải quyết TTHC đã có nhiều thay đổi tích cực. Có được kết quả này là nhờ vào sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn, dẫn tới một số Chỉ số thành phần của tỉnh đạt điểm thấp, đặc biệt là Chỉ số cải cách TTHC đạt điểm rất thấp. Trong đó, nguyên nhân chủ quan là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, coi nhẹ việc quản lý, giám sát; chưa kịp thời thực hiện công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng thực hiện trao đổi văn bản dưới dạng điện tử…

Ðể khắc phục những hạn chế, phát huy kết quả đã đạt được nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đặt ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, rõ ràng. Trong cải cách TTHC phải đặt mục tiêu là phục vụ nhân dân, doanh nghiệp một cách thuận lợi tốt nhất, hạn chế tối đa việc đi lại cho người dân, hướng tới mục tiêu cuối cùng là Xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với cải cách TTHC, chỉ tiêu trong năm 2022 phấn đấu tăng ít nhất 20 bậc trở lên trong bảng xếp hạng. Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện ngay việc công khai TTHC trên cổng dịch vụ công trước ngày 05/7. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải triển khai ngay việc công khai tiến độ 100% TTHC trên cổng thông tin điện tử của mình, hàng tháng báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đối với hiện đại hóa nền hành chính cần tăng tối thiểu 10 bậc. Về cải cách tài chính công trong năm 2022 cũng cần phấn đấu tăng 10 bậc trở lên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, theo dõi việc triển khai thực hiện.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, thúc đẩy chinh quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thúc đẩy việc nhận, gửi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đặc biệt trong việc triển khai 25 dịch vụ thiết yếu, vướng ở đâu phải tháo gỡ ngay. Từng huyện, thành phố, tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức có kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho người dân về công nghệ để tiếp cận các dịch vụ công thiết yếu. Đồng chí nhấn mạnh, Đề án 06 là đề án góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động trong thực hiện dịch vụ công thiết yếu…
PV

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 3649252 - Đang Online: 491