Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới › Tư liệu biển đảo16/9/2017 9:47

Kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phối hợp tổ chức triển khai bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý', tại Tuyên Quang năm 2017

ĐNTQ: Ngày 5/7/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về việc Phối hợp tổ chức triển khai bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý', tại Tuyên Quang năm 2017. BBT Trang thông tin điện tử Đối ngoại Tuyên Quang trân trọng đăng tải toàn văn kế hoạch này.

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6080640 - Đang Online: 2917