Nav Air Nav Air

Biển đảo Biên giới › Biên giới27/12/2022 13:41

Tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật cho già làng, trưởng bản ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào

ĐNTQ: Trong 2 ngày 26-27/12, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho già làng, trưởng bàn là người Bru Vân Kiều, Pa Cô ở khu vực biên giới của tỉnh.

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Trị trao đổi với các già làng bên lề hội nghị. Ảnh: Văn Chương

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Ban dân tộc, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã tuyên truyền cho già làng, trưởng bản ở hai huyện Hướng Hóa và Đắkrông các nội dung: Tình hình an ninh trật tự, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo tại khu vực biên giới Việt Nam-Lào, trong đó nhấn mạnh đến vấn đề an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc hai bên biên giới, cơ chế chính sách của Đảng, quyền và nghĩa vụ đối với già làng, trưởng bản...

Đối với việc tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam, báo cáo viên đã đề cập nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh vai trò của già làng, trưởng bản trong những năm qua, cụ thể là việc vận động nhân dân cung cấp thông tin cho BĐBP đấu tranh với các loại tội phạm; xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới.
Các già làng dự hội nghị tại UBND huyện Hướng Hóa. Ảnh: Văn Chương

Tỉnh Quảng Trị có chung đường biên giới với nước bạn Lào (dài 187,864 km), giáp với 2 tỉnh phía Lào là Xa Vẳn Na Khệt và Xa La Van; phía Việt Nam có 2 huyện Hướng Hóa và Đắkrông giáp biên giới với Lào.

Trong những năm qua, già làng, trưởng bản tại địa phương luôn biết cách vận dụng những phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội; truyền đạt đến người dân một cách dễ hiểu và tiếp thu nhanh nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, huy động đồng bào cùng BĐBP bảo vệ biên giới.
Theo bienphong.com.vn

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 4951553 - Đang Online: 2757