Nav Air Nav Air

Tuyên Quang toàn cảnh › Định hướng phát triển2/3/2023 13:53

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã

ĐNTQ: Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9% trong năm 2023, ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh Tuyên Quang đã và đang triển khai hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, với quan điểm "Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh".

Tỉnh cũng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xây dựng nền hành chính phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, vì sự phát triển của nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các huyện, thành phố tập trung giải quyết có hiệu quả bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp, sở ngành liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc để đảm bảo các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, đi vào hoạt động theo kế hoạch, đóng góp giá trị sản xuất, thu ngân sách, tạo việc làm cho người lao động và thu nhập cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 
Sản xuất cam sấy khô tại Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Yên Lâm (xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên)

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh thích ứng với các biến động khách quan, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường với quyết tâm thực hiện vượt sản lượng kế hoạch đề ra…

Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt trên 385 tỷ đồng, bằng 13,2% dự toán; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu, năm 2023 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 9,0% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người người đạt trên 55,7 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15,4%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 22.200 lao động…
PV

Tin mới nhất:

Liên kết website
Số lượt truy cập: 6079118 - Đang Online: 1391